Onze hoogtepunten van 2022? Bekijk ze hieronder in een paar minuten. We nemen je mee in de meest bijzondere momenten en de belangrijkste cijfers.

PROOST! OP ONZE NIEUWE NETWERK- PARTNERS

Vanaf 1 januari 2023 doen we het onderhoud anders. We sloten daartoe in oktober 2022 nieuwe contracten af met onze netwerkpartners. Daar zitten nieuwe bedrijven bij én vertrouwde gezichten. Het belangrijkste is dat onze netwerkpartners meer verantwoordelijkheden hebben. Wij vertellen ze niet meer precies wat ze moeten doen. We zeggen nu aan welke kwaliteit onze huizen moeten voldoen. De netwerkpartners bepalen dan zélf hoe ze die kwaliteit bereiken. Verder werken ze meer met elkaar samen, waardoor onze bewoners sneller en beter worden geholpen.

Organisatie

WERKEN BIJ...

We lanceerden een nieuwe website voor Werken bij Wonen Limburg. Ook richtten we een Instagram account op voor Werken bij… Zo zijn we meer zichtbaar voor potentiële medewerkers. Om ook jongere collega’s aan te trekken, werken we samen met verschillende opleidingen om stagiaires met Wonen Limburg te laten kennismaken. Onze samenwerking met de HAS bekrachtigden we in 2022 met een overeenkomst.

Organisatie

Rookmelders redden levens

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in alle woningen op iedere verdieping minstens één rookmelder te hebben. Dat betekent dat we in 2022 zo’n 35.000 rookmelders geplaatst hebben. Een hele klus, die GBB Maastricht voor ons uitvoerde. Zij schakelden daarvoor de hulp in van een sociaal werkbedrijf. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.

Organisatie

Wonen en leven

De bewoner voelt zich thuis

IN HET ZONNETJE

Na twee coronajaren, kon het weer: de dankjeweldagen! We hebben onze vrijwilligers letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. Zij zijn immers onmisbaar in onze buurten en wijken. Op verschillende locaties en dagen konden de vrijwilligers genieten van een mooi programma. Er werd gezellig gekletst, er waren mooie ontmoetingen en er werd volop genoten. We kregen vooral positieve reacties: “Het was een heerlijke middag!”, “We hebben enorm genoten, dit was voor herhaling vatbaar”.

Wonen en leven

FLEURIGE MUUR

De flat aan de Raadhuisstraat in Panningen werd opgevrolijkt door een prachtige muurschildering van de Limburgse kunstenaar Marcus Debie. De graanmolen, de vroegere boerengemeenschap en natuur werden door de bewoners en de heemkundevereniging meegegeven aan de kunstenaar als bouwstenen voor het ontwerp. Kunst is emotie en raakt de harten van mensen. Ze geven aanleiding tot gesprek waardoor sociale contacten ontstaan. Dat is belangrijk; de woonomgeving hoort immers ook bij een fijn thuis!

Wonen en leven

TROTS OP MIJN BUURT

Het was de tweede keer dat we de prijsvraag Trots op mijn buurt organiseerden. We vroegen bewoners om te vertellen waarom zij in een geweldige straat of de allerleukste buurt wonen. Het idee hierachter is om te laten zien dat in heel veel wijken en buurten bewoners op een fijne manier met elkaar samen wonen. Met de cheques onder de arm gingen we tijdens Burendag in september de provincie in. Op naar de zeven winnaars. Wat een geweldige mensen hebben we mogen ontmoeten. En zo veel prachtige buurtinitiatieven! We werden er een beetje stil van.

Wonen en leven

KLEURRIJK WEST

In de wijk Centrum-West in Venray werken we samen met bewoners aan de wijk. Het gaat erom dat bewoners weer de verbinding met elkaar zoeken. En trots worden op hun wijk. De bewoners zelf bedenken de meeste activiteiten en voeren die ook uit. Vaak met een artistieke insteek. Ze noemen zichzelf dan ook Kleurrijk West.

Wonen en leven

HULP IN MOEILIJKE TIJDEN

De kosten van het dagelijks leven schieten omhoog. De boodschappen, de energierekening. Voor veel van onze huurders is het daarom een financieel lastige tijd. In ons magazine In de buurt van Peter gaven we handige bespaartips. Daarnaast kunnen huurders gratis gebruik maken van onze budgetcoaches en energiecoaches. En in diverse gemeenten kunnen bewoners besparen met de VoorzieningenWijzer. Heeft iemand betalingsproblemen? Dan denken we graag mee in een oplossing.

Wonen en leven

HUURDERS- RAAD 2.0

De Huurdersraad richtte de werkgroep Huurdersraad 2.0 op. Zijn taak? Het vinden van een goede vorm van participatie waarbij de betrokkenheid van huurders wordt vergroot en de vertegenwoordiging verbreed. Daarnaast waren toegankelijkheid van woningen, verduurzaming, de nationale prestatieafspraken en de communicatie met Wonen Limburg belangrijke onderwerpen van gesprek. De Huurdersraad gaf adviezen over het scootmobielbeleid, het huurbeleid, de portefeuilleplannen vastgoed en de aankopen van 25 woningen in Heerlen en 52 studentenwoningen in Maastricht.

Wonen en leven

Vastgoed

Zonder huis geen thuis

Klein maar fijn

Maandag 21 november was het feest aan de Kruisweg in Maasbracht. Tobias Borst kreeg samen met de 9 andere bewoners van de Barli woningen de sleutel van zijn tijdelijke woning. De prefab woningen blijven tenminste 10 jaar staan. Met hun houtskeletbouw zijn de woningen duurzaam tijdens de levensduur maar ook in de bouwfase. En na 10 jaar kunnen ze verplaatst worden naar een andere locatie. Tobias is blij met zijn nieuwe stek: "Er zijn creatieve manieren om van een kleine ruimte toch een leuk thuis te maken."

Vastgoed

Een nieuw thuis in Ell

Vanuit de jongeren in Ell kwam de oproep om betaalbaar wonen in hun geboorteplaats mogelijk te maken. De dorpsraad van Ell, gemeente Leudal, de provincie Limburg en Wonen Limburg sloegen de handen ineen om dit mogelijk te maken. Samen met Stichting Wonen in Ell is het gelukt om het voormalig gemeenschapshuis Ellenhof te verbouwen naar 10 sociale woningen en appartementen voor starters en 55+ers. Dit soort projecten zorgen ervoor dat een sterke gemeenschapszin ontstaat of verstevigd wordt.

Vastgoed

3 nieuwe woonwagens in Stein

We namen in 2022 4 standplaatsen en 1 huurwoonwagen over van de gemeente Stein op de locatie Paalweg. In november leverden we hier 3 nieuwe huurwoonwagens op.

Vastgoed

Wonen & Zorg

Limburg vergrijst en mensen blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Samenwerking met zorgondernemers en het realiseren van voorzieningen voor grootschalige en gespecialiseerde zorg vinden we daarom belangrijk. In 2022 sloten we een maatschappelijke alliantie met zowel zorgpartner Envida als Radar. Bovendien besloten we tot de ontwikkeling van een aantal zorgprojecten waarmee we ongeveer 200 mensen met een zorgindicatie een mooie plek in Limburg geven.

Vastgoed

Totaal overzicht nieuwbouw

In 2022 leverden we 10 projecten op met in totaal 126 woningen.

Vastgoed

Duurzaamheid in de breedte

We werken aan een duurzame samenleving

Samen maken we de buurt

In Weert hebben we een nieuwe manier van werken bedacht. In de wijken Keent en Moesel gaan we veel bouwen en verbouwen. Daarom hebben we een kantoor geopend midden in de wijk. Daar zitten we samen met mensen van de gemeente. En met andere organisaties die in de wijk werken. We voeren
veel gesprekken met hen en met bewoners. Hun ideeën verwerken we vervolgens in onze bouw- en verbouwplannen. Onze plannen voor de wijk maken we dus mét de wijk en ín de wijk. Dan kun je met recht zeggen: samen
maken we de buurt.

Duurzaamheid in de breedte

Wijkimpuls Heerlen Noord

In Heerlen kochten we samen met corporatie Weller 51 sociale huurwoningen in de wijk Vrieheide. De woningen hebben energielabels E, F en G. We gaan de huizen renoveren en verduurzamen in samenwerking met de gemeente. Daarmee dragen we bij aan het terugdringen van de energiearmoede en geven we een impuls aan de wijkaanpak Heerlen Noord. Er is hier nog veel te doen op het gebied van energieprestatie, onderhoud en leefbaarheid. Door de vastgoedkant aan de sociale kant te koppelen, krijgen we eerder in beeld waaraan bewoners behoefte hebben en welke vraagstukken er spelen.

Duurzaamheid in de breedte

Straten kleuren groen

Bij een nieuwbouwproject in Weert nodigden we bewoners uit om gezamenlijk hun nieuwe voortuinen aan te leggen. Groene buurten en wijken geven meer woonplezier. Het oogt vriendelijker en geeft minder wateroverlast bij hevige regen. En je kunt er gezellig samenzijn. En dat was te zien aan het Haam in Weert! In een gezellige setting met frietkar hebben we de straten van Laarveld omgetoverd tot een groene oase.

Duurzaamheid in de breedte

1.100 huizen duurzaam gerenoveerd

In 2022 pakten we 1.100 woningen energetisch aan. We isoleerden daken, gevels, vloeren en kozijnen en waar mogelijk installeerden we zonnepanelen. Daarnaast plaatsten we nog eens 3.500 zonnepanelen op 450 woningen en isoleerden we 375 woningen gedeeltelijk. Dat deden we op vraag van bewoners of bij verhuizing.

Duurzaamheid in de breedte

Waar gaat uw huur naartoe?

Om onze maatschappelijke bijdrage ook in de toekomst te kunnen blijven leveren, moeten we slim omgaan met ons geld. Wat doen we met het geld dat via de huur bij ons binnenkomt?

Duurzaamheid in de breedte

Onze belangrijkste cijfers

Benieuwd naar ons jaarresultaat? Naar de gemiddelde huurprijs van onze woningen? Of naar het gemiddelde verhuiscijfer? Bekijk het overzicht van onze belangrijkste cijfers.

Duurzaamheid in de breedte

Middenhuur

Wonen Limburg Accent

Via Wonen Limburg Accent bieden we ook een betaalbaar thuis aan mensen met een middeninkomen. We breidden onze portefeuille verder uit in 2022 met 45 woningen. Daarnaast hadden we diverse projecten in voorbereiding.

Middenhuur