Onze hoogtepunten van 2020? Bekijk ze hieronder in een paar minuten. We nemen u mee in de meest bijzondere momenten en de belangrijkste cijfers.

Een 8 op ons rapport

Iedere vier jaar worden we beoordeeld door een visitatiecommissie. Zo ook in 2020. We doen het goed!

Organisatie

CORONA

We pasten onze werkwijze steeds aan de mogelijkheden aan die er ondanks de beperkingen waren. We bleven goed zichtbaar in de wijk. We lieten kandidaten voor een nieuwe woning virtueel door de woning lopen. We staken onze huurders op verschillende manieren een hart onder de riem. En we boden - net als vorige jaren - maatwerk aan huurders met betalingsachterstanden. Ook voor onze eigen medewerkers hadden we extra aandacht. Met af en toe een aardigheidje op de deurmat en gezellige online bijeenkomsten.

Organisatie

'BLIJ DAT IK EEN BETAALDE BAAN HEB!'

We behaalden de hoogste trede (3) op de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat namelijk verder dan het bieden van een dak boven het hoofd. Het draait ook om het bieden van perspectief voor bewoners. En vooral voor die bewoners voor wie een plekje op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is. Social Return is daarom niet meer weg te denken uit ons inkoopproces én binnen Wonen Limburg zelf.

Organisatie

ONZE BELANGRIJKSTE CIJFERS

Benieuwd naar ons jaarresultaat? Naar de gemiddelde huurprijs van onze woningen? Of naar het gemiddelde verhuiscijfer? Bekijk het overzicht van onze belangrijkste cijfers.

Organisatie

Wonen en leven

Van een
huis naar
een thuis

EEN KERSTBROOD VOOR IEDERE HUURDER

In de week voor Kerst bezorgden we bij al onze huurders een spijsbrood. We vonden 19 verenigingen en maatschappelijke organisaties bereid de broden rond te brengen. Goed voor hun (club)kas! We kregen veel lieve reacties van bewoners.

Wonen en leven

WIJKAANPAK WEERT-ZUID

De komende jaren staat er veel te gebeuren. Zo worden 650 verouderde portiekflats gerenoveerd of gesloopt. Worden het openbaar groen en de riolering aangepakt. En komt er een nieuw buurtcentrum. We werken nauw samen met de gemeente en betrekken bewoners zoveel mogelijk. Op de enquête die we in 2020 verspreidden, kregen we een hele hoge respons. En ook de online informatiebijeenkomst en tentoonstelling van ideeën werden goed bezocht.

Wonen en leven

Donderhof roermond

In 2020 tekenden we een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van woonzorgcentrum Donderhof in Roermond. Hier wordt rekening gehouden met de leefwereld, taal, eetgewoonten, rituelen en gebruiken die passen bij de bewoners. Proteion ondersteunt de zorgondernemers en Wonen Limburg realiseert aanvullend zestien appartementen. Een uniek project voor zowel Roermond als Limburg.

Wonen en leven

WAAR GAAT UW HUUR NAARTOE?

Wat doen we met het geld dat als huuropbrengsten bij ons binnenkomt?

Wonen en leven

Samenwerken

Samen
bereiken
we meer

Huurdersraad: 'We kijken terug op een vruchtbaar jaar'

Ook dit jaar bracht de Huurdersraad advies aan ons uit. Over de huurprijsaanpassing, over de herijking van het portefeuilleplan en over de aankoop van diverse woningen. Verder voerden we onder andere overleg over de gevolgen van de coronacrisis, over het doel van Wonen Limburg Accent en over hoe we nog meer huurders kunnen betrekken bij wat we doen. Verder gaf de Huurdersraad in 2020 voor het eerst een eigen informatieblad uit dat naar alle huurders gestuurd werd.

Samenwerken

Keten- samenwerking verlengd

Al vijf jaar werken we voor het dagelijks onderhoud samen met zeven partners. Dat bevalt goed! In 2020 besloten we deze periode te verlengen met nog eens twee jaar.

Samenwerken

Duurzaamheid

Klaar
voor
Morgen

Een mijlpaal in onze energie- projecten

In 2020 verduurzaamden we ons 4.000e huis in 4 jaar tijd. Ons totale woningbezit heeft nu gemiddeld label B. De komende 2 jaar staan er nog 2.000 op de planning. Zonder huurverhoging!

Duurzaamheid

Innovatieve warmtepomp

We lieten een warmtepomp ontwikkelen speciaal voor hoogbouw. In 2020 plaatsen we de eerste. De bewoners van de 48 appartementen van de Veltumse Kleffen in Venray gebruiken nu helemaal geen gas meer en koken op inductie.

Duurzaamheid

Vastgoed

Iedereen
heeft recht
op een thuis

Woningruil met Nester

We sloten 2020 af met een grote uitruil. Collega-corporatie Nester verkocht haar totale woningbezit in de gemeente Roerdalen en Maasgouw aan Wonen Limburg (153 eenheden). Wij verkochten ons woningbezit in de gemeente Echt-Susteren aan Nester (152 eenheden).

Vastgoed

Een primeur: Nur Holz

We leverden 16 volledig houten woningen in Weert op. Een primeur in de sociale huisvesting.

Vastgoed

Wauwhaus

In 2020 openden we ons eerste studentencomplex, in Maastricht.

Vastgoed

Wonen Limburg Accent

Via Wonen Limburg Accent bieden we ook een betaalbaar thuis aan mensen met een middeninkomen. We breidden onze portefeuille verder uit in 2020.

Vastgoed

Totaal overzicht nieuwbouw

In 2020 leverden we 14 nieuwbouw- en transformatieprojecten op. In totaal gaat het om 381 woningen.

Vastgoed