Onze hoogtepunten van 2021? Bekijk ze hieronder in een paar minuten. We nemen je mee in de meest bijzondere momenten en de belangrijkste cijfers.

NIEUW TOEKOMSTPLAN

We vonden het belangrijk om bewoners een stem te geven in onze nieuwe koers Welkom Thuis 2022-2026. Daarom hebben we de tekst voorgelegd aan iedere bewoner die wilde meelezen. Ook de Huurdersraad las in een vroeg stadium mee. Alle vragen en suggesties die we binnenkregen, hebben we zo veel mogelijk verwerkt in de definitieve tekst.

Organisatie

WELKOM THUIS ÉN TERUG

‘Wat leuk je hier weer te zien, lang geleden!’ en ‘Hier heb ik echt naar uitgekeken, zo leuk om weer eens echt bij elkaar te zijn’. Dit waren enkele reacties op onze welkom thuis/ welkom terug dag in september. Een bijeenkomst waar we onze nieuwe medewerkers van het laatste jaar verwelkomden én de collega’s die in coronatijd vertrokken weer even terugzagen.

Organisatie

Mmm...

Door de coronaregels hadden we wéér geen gewone Kerst. Daarom wilden we onze bewoners in de donkere decemberdagen graag een hart onder de riem steken. Veel collega’s gingen op pad om bewoners persoonlijk heerlijke chocola te overhandigen. Sr. gebiedsontwikkelaar Leon stapte met zijn dochter op de fiets om de pakketjes rond te brengen.

Organisatie

Wonen en leven

De bewoner voelt zich thuis

HUURVERLAGING

In 2021 was de Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen van toepassing. Daardoor konden we huurders die relatief te duur woonden een huurverlaging geven. Iets meer dan tweeduizend huurders van Wonen Limburg kregen dankzij die wet een huurverlaging van gemiddeld ruim € 40,- per maand. Alle overige huurders kregen een huurbevriezing.

Wonen en leven

AURORA IN EEN NIEUW JASJE

De Heerlense Auroraflat kreeg een grote opknapbeurt. Onderdeel daarvan was een bijzonder kunstproject, dat in 2021 werd opgeleverd. Samen met de kunstenaars van Boa Mistura beschilderden bewoners de gevel van hun gebouw met de grootste mural van Europa. Dat zorgt niet alleen voor een fraaie uitstraling, maar ook voor trots en saamhorigheid onder bewoners.

Wonen en leven

TROTS OP MIJN BUURT

In 2021 zetten we voor de eerste keer de prijsvraag Trots op mijn buurt uit. Bewoners werden opgeroepen om te vertellen waarom zij in een geweldige straat of de allerleukste buurt wonen. Het idee hierachter is om te laten zien dat in heel veel wijken en buurten in Limburg bewoners op een fijne manier met elkaar samenwonen. Dat dit zo is, blijkt wel uit het grote aantal inzendingen.

Wonen en leven

UIT ERVARING

Al langer zetten we ervaringsdeskundigen in om mensen te bereiken die anders uit het zicht van de zorg dreigen te raken. In 2021 voegden we aan die aanpak twee overwegingsgroepen toe. Dat zijn voor iedereen toegankelijke bijeenkomsten waarin mensen ervaringen uitwisselen en zo elkaar helpen hun weg te vinden in de maatschappij. De komende jaren komen er op meer plekken overwegingsgroepen.

Wonen en leven

IK GROEN HET

In Eygelshoven is het landelijk prijswinnende project ‘Ik Groen Het’ uitgevoerd. Tijdens dit project zijn versteende voortuinen opnieuw voorzien van groen. Alle deelnemers werkten mee in elkaars tuin tijdens de aanleg. Groot voordeel van het project is dat ook het regenwater makkelijker in de grond zakt.

Wonen en leven

HET JAAR VAN DE HERSTART

De Huurdersraad verwelkomde een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris. De Raad bracht advies uit over de huurprijsaanpassing, over de nieuwe koers en over het invoeren van een warmtepomp voor flats. Verder stemde de Huurdersraad in met een aanpassing van het Raamwerk Sociaal Plan. En voerden we met de Raad onder andere overleg over de benoeming van twee nieuwe commissarissen, hittestress en over hoe we huurders beter kunnen betrekken. Ook werd een bemiddelingstraject uitgevoerd vanwege onenigheid binnen de Raad. In 2022 onderzoekt de Raad de mogelijkheden voor een hernieuwde samenwerking.

Wonen en leven

Vastgoed

Zonder huis geen thuis

Het genietschap

In september bereikte de bouw van 11 sociale huurwoningen aan de Waagmeesterhof in Weert zijn hoogste punt. Hier bouwden we woningen voor vereniging Hofje het Genietschap. Samen wonen en naar elkaar omzien is wat de bewoners willen. Zodat ze met elkaar een fijne woonomgeving kunnen maken. Eén van de woningen wordt gebruikt als gemeenschappelijke ruimte.

Vastgoed

Bospunten sparen

In Montfort startten we met de bouw van 10 woningen. Toekomstige bewoners zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun woning en woonomgeving. De deelnemers aan de sessies konden bospunten sparen om later in te zetten bij de keuze van een woning. Eerder bouwden we hier al 10 tijdelijke woningen, waarvan er 7 bewoond worden door mensen uit het Samen Wonen traject. Zij hebben bospunten gespaard en gebruiken deze tussenstap om de periode tot oplevering van de 10 eengezinswoningen te overbruggen.

Vastgoed

Levendig centrum

In Venray bouwden we een gloednieuw woongebouw, aan de rand van het centrum. Het gebouw aan de Marktstraat heeft 15 appartementen. Die zijn inmiddels verhuurd aan bewoners die graag dichtbij alle voorzieningen wonen. In Venray zijn steeds minder winkels nodig. Onder andere omdat er steeds meer via internet wordt gekocht. Met nieuwe huizen aan de rand van het winkelgebied blijft het centrum toch leefbaar en levendig.

Vastgoed

Bewoners SGL blij met nieuw thuis

Voor Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) realiseerden we vervangende huisvesting voor de 28 cliënten van het Maartenshuis in Weert. SGL huurt het nieuwe gebouw, met grotere individuele kamers, voor 30 jaar van ons. De nieuwbouw is naast het bestaande complex gebouwd. Hierdoor was een tijdelijke verhuizing niet nodig en konden de bewoners de bouw op de voet volgen.

Vastgoed

Totaal overzicht nieuwbouw

In 2021 leverden we 16 projecten op met in totaal 267 woningen.

Vastgoed

Duurzaamheid in de breedte

We werken aan een duurzame samenleving

Grootschalige wijkaanpak

Op een aantal plekken in de provincie werken we aan grote ontwikkelprojecten: in Panningen-Zuid, Keent/Moesel in Weert, in Eygelshoven, in Heerlen-Noord en in Horst-West. Op deze plekken ligt een grote herstructureringsopgave. Samen met bewoners en andere belanghebbenden brengen we de brede maatschappelijke opgave in de wijken in kaart. Pas daarna bepalen we wie wat doet om het beste resultaat te bereiken. Dat is dus een andere manier van kijken dan vanuit de smalle blik van de eigen organisatierol.

Duurzaamheid in de breedte

Gasloze flats

Na een succesvolle pilot gaven we groen licht om in totaal 272 woningen in Venray en Weert aardgasloos te verwarmen en van warm water te voorzien. De uitvoering is in 2021 gestart en loopt door in 2022. De werkzaamheden worden gecombineerd met elektrisch koken, installatie van zonnepanelen en afkoppeling van de regenwaterafvoeren.

Duurzaamheid in de breedte

Kunst met zonnepanelen

Zonnepanelen plaatsen we onder meer op individuele vraag van bewoners of bij verhuizing. We installeerden in 2021 2.328 zonnepanelen op de daken van 290 woningen. Ook kregen twee gevels van de Dempseyflat in Sittard heel innovatieve Zigzag-zonnepanelen, die tegelijkertijd energie opwekken én kunstwerk zijn.

Duurzaamheid in de breedte

Waar gaat uw huur naartoe?

Om onze maatschappelijke bijdrage ook in de toekomst te kunnen blijven leveren, moeten we slim omgaan met ons geld. Wat doen we met het geld dat via de huur bij ons binnenkomt?

Duurzaamheid in de breedte

Onze belangrijkste cijfers

Benieuwd naar ons jaarresultaat? Naar de gemiddelde huurprijs van onze woningen? Of naar het gemiddelde verhuiscijfer? Bekijk het overzicht van onze belangrijkste cijfers.

Duurzaamheid in de breedte

Middenhuur

Wonen Limburg Accent

Via Wonen Limburg Accent bieden we ook een betaalbaar thuis aan mensen met een middeninkomen. We breidden onze portefeuille verder uit in 2021 met 164 woningen.

Middenhuur